Sân bay Southern California Logistics (Hoa Kỳ)

Quốc gia: Hoa Kỳ
Tên tiếng Anh: Southern California Logistics Airport
Mã ITA: VCV
Logo:
Địa chỉ: Victorville , California , United States
Địa chỉ tiếng Việt:
Time zone:
 

Các sân bay tại Hoa Kỳ

Về Sân bay Southern California Logistics (Hoa Kỳ)

Nếu xảy ra lỗi với bài viết về Sân bay Southern California Logistics (Hoa Kỳ), hoặc nội dung chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi chỉnh sửa lại.
Từ khóa:
Sân bay Southern California Logistics (Hoa Kỳ). Mã ITA: VCV. Địa chỉ: Victorville , California , United States. Southern California Logistics Airport