Đăng tin mua bán nhượng vé miễn phí

Loại vé:  
Hãng bay:
Tên h.khách:
Nơi đi:
Nơi đến:
Ngày đi:
Giờ:  giờ phút
Giá nhượng:   ( =0: thỏa thuận)
Điện thoại:
Email:
Tên liên hệ:
Ghi chú:
 
Upload 01 ảnh (nếu có)
 
 

Điều khoản sử dụng

Để đăng tin nhượng vé miễn phí trên nhuongve.info, bạn phải chấp nhận các điều khoản sử dụng sau của nhuongve.info:
  • Thông tin đăng trên nhuongve.info là thông tin chính xác
  • Thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò vé hoặc vé chợ đen sẻ bị xóa bài, khóa tài khoản hoặc IP
  • Nhuongve.info sẽ ẩn thông tin liên hệ của bạn khi thời gian nhượng vé đã hết hạn
  • Các điều khoản sử dụng có thể được thay đổi bởi nhuongve.info