Sân bay Manti-Ephraim (Hoa Kỳ)

Quốc gia: Hoa Kỳ
Tên tiếng Anh: Manti-Ephraim Airport (FAA: 41U)
Mã ITA: NTJ
Logo:
Địa chỉ: Manti , Utah , United States
Địa chỉ tiếng Việt:
Time zone:
 

Các sân bay tại Hoa Kỳ

Về Sân bay Manti-Ephraim (Hoa Kỳ)

Nếu xảy ra lỗi với bài viết về Sân bay Manti-Ephraim (Hoa Kỳ), hoặc nội dung chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi chỉnh sửa lại.
Từ khóa:
Sân bay Manti-Ephraim (Hoa Kỳ). Mã ITA: NTJ. Địa chỉ: Manti , Utah , United States. Manti-Ephraim Airport (FAA: 41U)