Sân bay Sheppard Air Force Base / Wichita Falls Municipal (Hoa Kỳ)

Quốc gia: Hoa Kỳ
Tên tiếng Anh: Sheppard Air Force Base / Wichita Falls Municipal Airport
Mã ITA: SPS
Logo:
Địa chỉ: Wichita Falls , Texas , United States
Địa chỉ tiếng Việt:
Time zone:
 

Các sân bay tại Hoa Kỳ

Về Sân bay Sheppard Air Force Base / Wichita Falls Municipal (Hoa Kỳ)

Nếu xảy ra lỗi với bài viết về Sân bay Sheppard Air Force Base / Wichita Falls Municipal (Hoa Kỳ), hoặc nội dung chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi chỉnh sửa lại.
Từ khóa:
Sân bay Sheppard Air Force Base / Wichita Falls Municipal (Hoa Kỳ). Mã ITA: SPS. Địa chỉ: Wichita Falls , Texas , United States. Sheppard Air Force Base / Wichita Falls Municipal Airport