Delaware (Hoa Kỳ)

Quốc gia: Hoa Kỳ
Số sân bay: 3
Logo:
Delaware (có thể phát âm như "Đe-la-qua" hay "Đê-la-qua") là tiểu bang thuộc miền Trung Đại Tây Dương của Hoa Kỳ. Nó là một trong 13 tiểu bang đầu tiên của Mỹ và được gọi là "Tiểu bang Thứ nhất" vì nó là tiểu bang đầu tiên phê chuẩn Hiến pháp Hoa Kỳ.
 

Các sân bay tại Delaware - Hoa Kỳ

Các tỉnh/ tp tại Hoa Kỳ có sân bay

Về Delaware (Hoa Kỳ)

Nếu xảy ra lỗi với bài viết về Delaware (Hoa Kỳ), hoặc nội dung chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi chỉnh sửa lại.
Từ khóa:
Delaware (Hoa Kỳ)