Sơn La (Việt Nam)

Quốc gia: Việt Nam
Số sân bay: 1
Logo:  
Sơn La là tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam, tỉnh có tổng số diện tích theo km2 là 14.125  km² chiếm 4,27% tổng diện tích Việt Nam, đứng thứ 3 trong số 63 tỉnh thành thị. Toạ độ địa lý: 20039’ - 22002’ vĩ độ Bắc và 103011’ - 105002’ kinh độ Đông. Địa giới: phía bắc giáp các tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu; phía đông giáp các tỉnh Phú Thọ, Hoà Bình; phía tây giáp với tỉnh Điện Biên; phía nam giáp với tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Huaphanh Lào); phía tây nam giáp tỉnh Luangprabang (Lào). Sơn La có đường biên cương quốc gia dài 250 km, chiều dài giáp giới với các tỉnh khác là 628 km. Toàn tỉnh có 12 đơn vị hành chính (1 thành thị, 11 huyện) với 12 dân tộc.
 

Các sân bay tại Sơn La - Việt Nam

Các tỉnh/ tp tại Việt Nam có sân bay

Về Sơn La (Việt Nam)

Nếu xảy ra lỗi với bài viết về Sơn La (Việt Nam), hoặc nội dung chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi chỉnh sửa lại.
Từ khóa:
Sơn La (Việt Nam)