Phú Yên (Việt Nam)

Quốc gia: Việt Nam
Số sân bay: 1
Logo:  
Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam.
 

Các sân bay tại Phú Yên - Việt Nam

Các tỉnh/ tp tại Việt Nam có sân bay

Về Phú Yên (Việt Nam)

Nếu xảy ra lỗi với bài viết về Phú Yên (Việt Nam), hoặc nội dung chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi chỉnh sửa lại.
Từ khóa:
Phú Yên (Việt Nam)