Gia Lai (Việt Nam)

Quốc gia: Việt Nam
Số sân bay: 1
Logo:  
Gia Lai là tỉnh có tổng số diện tích theo km2 là lớn thứ 2 Việt Nam, nguồn cội tên gọi bắt nguồn từ chữ Jarai, tên gọi của một dân tộc bản địa có số dân đông nhất trong tỉnh, cách gọi này vẫn còn giữ trong tiếng của người Eđê, Bana, Lào, Thái Lan và Campuchia để gọi vùng đất này là Jarai, Charay, Ia Grai có nghĩa là vùng đất của người Jarai, có nhẽ ám chỉ vùng đất của Thủy Xá và Hỏa Xá thuộc tiểu quốc Jarai xưa. Đây là một tỉnh miền núi nằm ở khu vực phía bắc cao nguyên Trung Bộ thuộc vùng Tây Nguyên Việt Nam. Tỉnh Gia Lai được tái lập vào ngày 12 tháng 8 năm 1991, Gia Lai - Kon Tum tách thành hai tỉnh là Gia Lai và Kon Tum.
 

Các sân bay tại Gia Lai - Việt Nam

Các tỉnh/ tp tại Việt Nam có sân bay

Về Gia Lai (Việt Nam)

Nếu xảy ra lỗi với bài viết về Gia Lai (Việt Nam), hoặc nội dung chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi chỉnh sửa lại.
Từ khóa:
Gia Lai (Việt Nam)