Villavicencio (Colombia)

Quốc gia: Colombia
Số sân bay: 1
Logo:
Villavicencio là một khu tự quản thuộc tỉnh Meta, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Villavicencio đóng tại Villavicencio Khu tự quản Villavicencio có tổng số diện tích theo km2 là 3713 ki lô mét vuông. Đến thời khắc ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Villavicencio có dân số 253780 người.
 

Các sân bay tại Villavicencio - Colombia

Các tỉnh/ tp tại Colombia có sân bay

Về Villavicencio (Colombia)

Nếu xảy ra lỗi với bài viết về Villavicencio (Colombia), hoặc nội dung chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi chỉnh sửa lại.
Từ khóa:
Villavicencio (Colombia)