Montelíbano (Colombia)

Quốc gia: Colombia
Số sân bay: 1
Logo:
Montelíbano là một khu tự quản thuộc tỉnh Córdoba, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Montelíbano đóng tại Montelíbano Khu tự quản Montelíbano có tổng số diện tích theo km2 là 1899 ki lô mét vuông. Đến thời khắc ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Montelíbano có dân số 44097 người.
 

Các sân bay tại Montelíbano - Colombia

Các tỉnh/ tp tại Colombia có sân bay

Về Montelíbano (Colombia)

Nếu xảy ra lỗi với bài viết về Montelíbano (Colombia), hoặc nội dung chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi chỉnh sửa lại.
Từ khóa:
Montelíbano (Colombia)