Remedios (Colombia)

Quốc gia: Colombia
Số sân bay: 1
Logo:
Remedios là một khu tự quản thuộc tỉnh Antioquia, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Remedios đóng tại Remedios Khu tự quản Remedios có tổng số diện tích theo km2 là 1985 ki lô mét vuông. Đến thời khắc ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Remedios có dân số 15428 người.
 

Các sân bay tại Remedios - Colombia

Các tỉnh/ tp tại Colombia có sân bay

Về Remedios (Colombia)

Nếu xảy ra lỗi với bài viết về Remedios (Colombia), hoặc nội dung chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi chỉnh sửa lại.
Từ khóa:
Remedios (Colombia)