Danh sách các tỉnh/ tp ở Trung Quốc

Ghi chú về Danh sách các tỉnh/ tp ở Trung Quốc

Danh sách các tỉnh/ tp ở Trung Quốc được cập nhật liên tục trên nhuongve.info
Từ khóa:
Danh sách các tỉnh/ tp ở Trung Quốc. Danh sách các tỉnh/ tp tại China có sân bay. List province in China