Danh sách các tỉnh/ tp ở Mozambique

Ghi chú về Danh sách các tỉnh/ tp ở Mozambique

Danh sách các tỉnh/ tp ở Mozambique được cập nhật liên tục trên nhuongve.info
Từ khóa:
Danh sách các tỉnh/ tp ở Mozambique. Danh sách các tỉnh/ tp tại Mozambique có sân bay. List province in Mozambique