Nhượng vé máy bay từ TP Hồ Chí Minh đi đến Honshu - BUI DONG VAN

 

Nhượng vé máy bay từ TP Hồ Chí Minh đi đến Honshu

Điểm đi Điểm đến Thời gian Hãng HK Giá nhượng  
TP Hồ Chí Minh Honshu 2/3/20 VietJetAir VietJetAir

6,900,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Honshu 20/12/19 0:25 AM VietJetAir VietJetAir

4,343,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Honshu 6/11/19 VietJetAir VietJetAir

2,400,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 2/11/19 2:30 AM VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 9/11/19 1:20 AM VietJetAir VietJetAir

22,844,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Honshu 6/11/19 0:25 AM VietJetAir VietJetAir

4,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Honshu 8/11/19 1:20 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

2,600,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Honshu 8/11/19 1:20 AM VietJetAir VietJetAir

2,800,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 16/10/19 1:20 AM VietJetAir VietJetAir

4,600,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 16/10/19 1:20 AM VietJetAir VietJetAir

4,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Honshu 24/7/19 VietJetAir VietJetAir

2,100,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 11/6/19 1:25 AM VietJetAir VietJetAir

4,900,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 17/4/19 VietJetAir VietJetAir

6,800,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 29/4/19 0:30 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

7,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 11/4/19 1:25 AM VietJetAir VietJetAir

5,942,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 28/3/19 VietJetAir VietJetAir

12,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Honshu 27/3/19 1:00 AM VietJetAir VietJetAir

3,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 12/4/19 1:25 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

4,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 12/4/19 1:20 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

6,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 13/2/19 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

7,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 24/3/19 1:20 AM VietJetAir VietJetAir

8,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 7/3/19 1:40 AM VietJetAir VietJetAir

9,276,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Honshu 27/2/19 1:20 AM VietJetAir VietJetAir

2,700,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 5/2/19 1:20 AM VietJetAir VietJetAir

5,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 8/2/19 1:40 AM VietJetAir VietJetAir

7,625,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 4/2/19 VietJetAir VietJetAir

5,763,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 3/8/15 8:30 AM AirAsia AirAsia Thỏa thuận Xem
TP Hồ Chí Minh Honshu 29/3/16 0:35 AM Vietnam Airlines Vietnam Airlines Thỏa thuận Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 31/3/16 7:00 AM AirAsia AirAsia

11,000,000

Xem