Nhượng vé máy bay từ TP Hồ Chí Minh đi đến Honshu - PHAN THI CAM QUYNH

 

Nhượng vé máy bay từ TP Hồ Chí Minh đi đến Honshu

Điểm đi Điểm đến Thời gian Hãng HK Giá nhượng  
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 22/3/20 VietJetAir VietJetAir

15,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Honshu 2/3/20 VietJetAir VietJetAir

6,900,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Honshu 20/12/19 0:25 AM VietJetAir VietJetAir

4,343,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Honshu 6/11/19 VietJetAir VietJetAir

2,400,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 2/11/19 2:30 AM VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 9/11/19 1:20 AM VietJetAir VietJetAir

22,844,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Honshu 6/11/19 0:25 AM VietJetAir VietJetAir

4,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Honshu 8/11/19 1:20 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

2,600,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 16/10/19 1:20 AM VietJetAir VietJetAir

4,600,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 16/10/19 1:20 AM VietJetAir VietJetAir

4,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Honshu 24/7/19 VietJetAir VietJetAir

2,100,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 11/6/19 1:25 AM VietJetAir VietJetAir

4,900,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 17/4/19 VietJetAir VietJetAir

6,800,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 29/4/19 0:30 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

7,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 11/4/19 1:25 AM VietJetAir VietJetAir

5,942,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 28/3/19 VietJetAir VietJetAir

12,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Honshu 27/3/19 1:00 AM VietJetAir VietJetAir

3,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 12/4/19 1:25 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

4,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 12/4/19 1:20 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

6,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 13/2/19 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

7,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 24/3/19 1:20 AM VietJetAir VietJetAir

8,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 7/3/19 1:40 AM VietJetAir VietJetAir

9,276,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Honshu 27/2/19 1:20 AM VietJetAir VietJetAir

2,700,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 5/2/19 1:20 AM VietJetAir VietJetAir

5,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 8/2/19 1:40 AM VietJetAir VietJetAir

7,625,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 4/2/19 VietJetAir VietJetAir

5,763,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 3/8/15 8:30 AM AirAsia AirAsia Thỏa thuận Xem
TP Hồ Chí Minh Honshu 29/3/16 0:35 AM Vietnam Airlines Vietnam Airlines Thỏa thuận Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Honshu 31/3/16 7:00 AM AirAsia AirAsia

11,000,000

Xem