Hà Nội: Thanh lý nốt cặp vé tier 1 MSI ngày 14/5

 • Người đăng: Nhi
 • Thời gian đăng: 14/05/19 16:44
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Giá nhượng vé: 350,000 (~ 15 USD)
 • Nội dung: 
  Hàng P khu trung tâm, loại 1, ghế P32 và P33, giá 700k/cặp. Vé giấy, gd HN. Anh em xúc ngay cho nóng.
 • Ảnh:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại liên hệ: 0934.468.570 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé khác mới nhất ở Hà Nội

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp

Ghi chú về Hà Nội: Thanh lý nốt cặp vé tier 1 MSI ngày 14/5

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết Hà Nội: Thanh lý nốt cặp vé tier 1 MSI ngày 14/5 nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé khác hoặc Vé khác chợ đen.