Hà Nội: Thẻ tập Ecofit Ngoại giao đoàn (còn 9 tháng)

 • Người đăng: Phạm Vương Ngọc Trang
 • Thời gian đăng: 25/03/21 10:08
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Giá nhượng vé: 6,000,000 (~ 255 USD)
 • Nội dung: 
  Do mình chuyển công tác về TPHCM nên cần nhượng lại thẻ tập tại Ecofit khu ngoại giao đoàn.
  Thẻ còn giá trị tập đến 19/12/2021
  Thẻ Gold+ tập tất cả các môn tại ecofit, bao gồm khăn tập (các bạn chỉ cần mang quần áo tập)
 • Ảnh: Ảnh Thẻ tập Ecofit Ngoại giao đoàn (còn 9 tháng)
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại liên hệ: 0704.696.569 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé khác mới nhất ở Hà Nội

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp

Ghi chú về Hà Nội: Thẻ tập Ecofit Ngoại giao đoàn (còn 9 tháng)

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết Hà Nội: Thẻ tập Ecofit Ngoại giao đoàn (còn 9 tháng) nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé khác hoặc Vé khác chợ đen.