Hà Nội: PASS VÉ MSI NGÀY 14

 • Người đăng: Nguyễn Bảo Trâm
 • Thời gian đăng: 12/05/19 22:48
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Giá nhượng vé: 200,000 (~ 9 USD)
 • Nội dung: 
  cần pass 1 vé MSI ngày 14/5 tier 3, hàng JJ-10. gdtt tại trung tâm hội nghị quốc gia
 • Ảnh: Ảnh PASS VÉ MSI NGÀY 14
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại liên hệ: 0919.733.197 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé khác mới nhất ở Hà Nội

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp

Ghi chú về Hà Nội: PASS VÉ MSI NGÀY 14

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết Hà Nội: PASS VÉ MSI NGÀY 14 nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé khác hoặc Vé khác chợ đen.