TP Hồ Chí Minh: Pass 2 vé Chị 13, ngày 17/Jan 18h50 Aeon Tân Phú 140k

 • Người đăng: Hiệp
 • Thời gian đăng: 16/01/21 22:25
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
 • Giá nhượng vé: 100,000 (~ 4 USD)
 • Nội dung: 
  Đặt nhầm rạp nên pass lại.
  140k, giá gốc 240k.
  Vị trí VIP.
 • Ảnh: Ảnh Pass 2 vé Chị 13, ngày 17/Jan 18h50 Aeon Tân Phú 140k
 • Địa chỉ: Aeon mall Tân Phú HCM
 • Điện thoại liên hệ: 0973.856.265 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé xem phim mới nhất ở TP Hồ Chí Minh

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp

Ghi chú về TP Hồ Chí Minh: Pass 2 vé Chị 13, ngày 17/Jan 18h50 Aeon Tân Phú 140k

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết TP Hồ Chí Minh: Pass 2 vé Chị 13, ngày 17/Jan 18h50 Aeon Tân Phú 140k nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé xem phim hoặc Vé xem phim chợ đen.