Đà Nẵng: Vé xem phim Avengers: Infinity War

 • Người đăng: Lê Xuân Thành
 • Thời gian đăng: 27/04/18 10:10
 • Địa điểm: Đà Nẵng
 • Giá nhượng vé: 100,000 (~ 4 USD)
 • Nội dung: 
  Cần nhượng lại 2 vé xem phim cgv Vinh Trung Plaza suất 14:30, ghế g7,8 ngày 27/4 (hôm nay)
  100k 2 vé
 • Ảnh:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại liên hệ: 0966.996.943 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé xem phim mới nhất ở Đà Nẵng

Ghi chú về Đà Nẵng: Vé xem phim Avengers: Infinity War

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết Đà Nẵng: Vé xem phim Avengers: Infinity War nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé xem phim hoặc Vé xem phim chợ đen.