Đà Nẵng: Cần pass lại combo 2 vé + 1 bắp nước phim Captain Marvel suất chiếu 19h 7/3 tại galaxy

 • Người đăng:
 • Thời gian đăng: 07/03/19 10:21
 • Địa điểm: Đà Nẵng
 • Giá nhượng vé: 160,000 (~ 7 USD)
 • Nội dung: 
  2 vé người lớn + combo 2 nước 1 bắp suất chiếu 19h 7/3 tại galaxy Đà Nẵng
 • Ảnh:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại liên hệ: 0782.096.078 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé xem phim mới nhất ở Đà Nẵng

Ghi chú về Đà Nẵng: Cần pass lại combo 2 vé + 1 bắp nước phim Captain Marvel suất chiếu 19h 7/3 tại galaxy

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết Đà Nẵng: Cần pass lại combo 2 vé + 1 bắp nước phim Captain Marvel suất chiếu 19h 7/3 tại galaxy nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé xem phim hoặc Vé xem phim chợ đen.