Nhượng vé máy bay từ Bangkok đi đến TP Hồ Chí Minh - Phung Tam Nhi

 

Nhượng vé máy bay từ Bangkok đi đến TP Hồ Chí Minh

Điểm đi Điểm đến Thời gian Hãng HK Giá nhượng  
Bangkok TP Hồ Chí Minh 25/2/20 VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 25/2/20 VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 10/7/19 7:35 AM Nok Air Nok Air

2,000,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 11/7/19 7:35 AM Nok Air Nok Air

1,250,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 10/7/19 7:35 AM Nok Air Nok Air

2,000,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 2/7/19 7:35 AM Nok Air Nok Air

6,000,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 3/5/19 15:45 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

9,000,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 27/9/14 13:45 VietJetAir VietJetAir

1,500,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 25/9/14 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

500,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 15/2/15 19:35 AirAsia AirAsia

1,400,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 15/2/15 19:35 AirAsia AirAsia

1,400,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 24/2/15 15:20 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

3,000,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 24/2/15 15:20 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

3,000,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 24/2/15 15:20 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

3,000,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 2/5/15 19:05 VietJetAir VietJetAir

2,200,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 2/5/15 19:05 VietJetAir VietJetAir

2,800,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 23/6/15 11:25 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

6,450,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 23/6/15 11:25 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

6,450,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 23/11/15 7:35 AM Nok Air Nok Air

1,800,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 31/7/15 VietJetAir VietJetAir

1,500,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 20/8/15 19:55 VietJetAir VietJetAir

1,500,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 24/8/15 19:55 VietJetAir VietJetAir

1,000,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 25/11/15 14:35 VietJetAir VietJetAir

550,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 30/11/15 AirAsia AirAsia Thỏa thuận Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 29/11/15 18:30 Nok Air Nok Air

1,300,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 29/11/15 14:00 VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 29/11/15 14:00 VietJetAir VietJetAir

550,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 26/11/15 19:40 VietJetAir VietJetAir

1,127,000

Xem
Bangkok TP Hồ Chí Minh 29/11/15 14:00 VietJetAir VietJetAir

300,000

Xem