Quảng Nam: Pass lại vé 2 người Đà Nẵng - Sài Gòn xe Đình Nhân sáng mùng 4 AL

 • Người đăng: Nguyễn Ngọc Nhật
 • Thời gian đăng: 03/02/21 15:32
 • Địa điểm: Quảng Nam
 • Giá nhượng vé: 600,000 (~ 26 USD)
 • Nội dung: 
  Mình cần nhượng lại vé 2 người (giường buồng) xe Đình Nhân chặng Đà Nẵng - Sài Gòn vào sáng mùng 4 AL.
  Giá 2 vé là 2.2000.000
  Đã cọc 1.000.000
  Nhượng lại 600.000
  Nhật 0903.459.549
 • Ảnh: Ảnh Pass lại vé 2 người Đà Nẵng - Sài Gòn xe Đình Nhân sáng mùng 4 AL
 • Địa chỉ: Quảng Nam, Đà Nẵng
 • Điện thoại liên hệ: 0903.459.549 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé tàu xe mới nhất ở Quảng Nam

Ghi chú về Quảng Nam: Pass lại vé 2 người Đà Nẵng - Sài Gòn xe Đình Nhân sáng mùng 4 AL

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết Quảng Nam: Pass lại vé 2 người Đà Nẵng - Sài Gòn xe Đình Nhân sáng mùng 4 AL nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé tàu xe hoặc Vé tàu xe chợ đen.