Quảng Nam: Nhượng lại vé tàu Tết Đà Nẵng - Sài Gòn MÙNG 6 TẾT

 • Người đăng: Lã Văn Đông
 • Thời gian đăng: 04/02/19 16:37
 • Địa điểm: Quảng Nam
 • Giá nhượng vé: 2,000,000 (~ 85 USD)
 • Nội dung: 
  Còn 1 vé tàu (giường nằm chuyển đổi) đi từ Đà Nẵng đến Sài Gòn vào MÙNG 6 TẾT (Đi chung với gia đình nhưng do có việc nên mình cần nhượng lại)
  Vé đi từ Đà Nẵng nên từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi,...đều có thể đi được
  Xin liên hệ: 0395209959
 • Ảnh:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại liên hệ: 0395.209.959 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé tàu xe mới nhất ở Quảng Nam

Ghi chú về Quảng Nam: Nhượng lại vé tàu Tết Đà Nẵng - Sài Gòn MÙNG 6 TẾT

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết Quảng Nam: Nhượng lại vé tàu Tết Đà Nẵng - Sài Gòn MÙNG 6 TẾT nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé tàu xe hoặc Vé tàu xe chợ đen.