Lâm Đồng: Pass vé Đà Lạt - Sài Gòn chỉ nửa giá

 • Người đăng: Nguyễn Ngọc Vũ
 • Thời gian đăng: 04/02/20 11:01
 • Địa điểm: Lâm Đồng
 • Giá nhượng vé: 130,000 (~ 6 USD)
 • Nội dung: 
  Vé Đà Lạt - Sài Gòn
  Chuyến 23:00 ngày 04.02.2020
  Có trung chuyển
  Giá 260k chỉ còn 130k
  FREESHIP
 • Ảnh: Ảnh Pass vé Đà Lạt - Sài Gòn chỉ nửa giá
 • Địa chỉ: 75 Bế Văn Đàn, Phường 12, Đà Lạt (Có thể Freeship)
 • Điện thoại liên hệ: 0564.043.510 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé tàu xe mới nhất ở Lâm Đồng

Ghi chú về Lâm Đồng: Pass vé Đà Lạt - Sài Gòn chỉ nửa giá

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết Lâm Đồng: Pass vé Đà Lạt - Sài Gòn chỉ nửa giá nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé tàu xe hoặc Vé tàu xe chợ đen.