Lâm Đồng: Bán lại 1 vé Đà Lạt - Sài Gòn (Limosine Nguyễn Kim) 13h 2/9

 • Người đăng: Thái anh minh
 • Thời gian đăng: 01/09/19 11:01
 • Địa điểm: Lâm Đồng
 • Giá nhượng vé: 400,000 (~ 17 USD)
 • Nội dung: 
  Bán lại 1 vé Đà Lạt - Sài Gòn (Limosine Nguyễn Kim) 13h 2/9
  Liên hệ 0932758991 Minh
  Lúc mua 570k bán lại 400k
 • Ảnh: Ảnh Bán lại 1 vé Đà Lạt - Sài Gòn (Limosine Nguyễn Kim) 13h 2/9
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại liên hệ: 0932.758.991 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé tàu xe mới nhất ở Lâm Đồng

Ghi chú về Lâm Đồng: Bán lại 1 vé Đà Lạt - Sài Gòn (Limosine Nguyễn Kim) 13h 2/9

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết Lâm Đồng: Bán lại 1 vé Đà Lạt - Sài Gòn (Limosine Nguyễn Kim) 13h 2/9 nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé tàu xe hoặc Vé tàu xe chợ đen.