TP Hồ Chí Minh: Trăm nhớ ngàn thương

 • Người đăng: Đen
 • Thời gian đăng: 07/12/19 12:55
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
 • Giá nhượng vé: 1,500,000 (~ 64 USD)
 • Nội dung: 
  Còn dư cặp G giữa giá chính thức 2 triệu/1 vé e pass lỗ lại 1 vé 1,5triệu/1 vé ai lấy gọi điện thoại ak
  1 cặp 3 triệu
 • Ảnh: Ảnh Trăm nhớ ngàn thương
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại liên hệ: 0904.967.328 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé ca nhạc mới nhất ở TP Hồ Chí Minh

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp

Ghi chú về TP Hồ Chí Minh: Trăm nhớ ngàn thương

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết TP Hồ Chí Minh: Trăm nhớ ngàn thương nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé ca nhạc hoặc Vé ca nhạc chợ đen.