Nhượng vé máy bay từ Khánh Hòa đi đến Hải Phòng - NGUYEN TRAN DUC HAUN

 

Nhượng vé máy bay từ Khánh Hòa đi đến Hải Phòng

Điểm đi Điểm đến Thời gian Hãng HK Giá nhượng  
Khánh Hòa Hải Phòng 7/2/16 1:40 AM VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Khánh Hòa Hải Phòng 7/2/16 8:30 AM VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Khánh Hòa Hải Phòng 7/2/16 8:35 AM VietJetAir VietJetAir

2,800,000

Xem
Khánh Hòa Hải Phòng 7/2/16 8:35 AM VietJetAir VietJetAir

1,900,000

Xem
Khánh Hòa Hải Phòng 7/2/16 8:35 AM VietJetAir VietJetAir

2,900,000

Xem
Khánh Hòa Hải Phòng 6/2/16 8:35 AM VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Khánh Hòa Hải Phòng 25/11/16 7:00 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

200,000

Xem
Khánh Hòa Hải Phòng 25/11/16 7:00 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

200,000

Xem
Khánh Hòa Hải Phòng 15/5/16 VietJetAir VietJetAir

850,000

Xem
Khánh Hòa Hải Phòng 15/5/16 VietJetAir VietJetAir

850,000

Xem
Khánh Hòa Hải Phòng 1/11/16 13:30 VietJetAir VietJetAir

400,000

Xem
Khánh Hòa Hải Phòng 27/1/18 21:00 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,030,000

Xem
Khánh Hòa Hải Phòng 28/6/18 22:25 VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Khánh Hòa Hải Phòng 23/6/18 13:00 VietJetAir VietJetAir

3,000,000

Xem
Khánh Hòa Hải Phòng 28/1/18 13:15 VietJetAir VietJetAir

1,050,000

Xem
Khánh Hòa Hải Phòng 21/2/18 13:10 VietJetAir VietJetAir

3,100,000

Xem