Nhượng vé máy bay từ Huế đi đến Hà Nội - DANG THI BAO CHI

 

Nhượng vé máy bay từ Huế đi đến Hà Nội

Điểm đi Điểm đến Thời gian Hãng HK Giá nhượng  
Huế Hà Nội 22/10/19 10:25 AM Vietnam Airlines Vietnam Airlines

50,000

Xem
Huế Hà Nội 22/10/19 10:25 AM Vietnam Airlines Vietnam Airlines

500,000

Xem
Huế Hà Nội 23/3/19 12:15 VietJetAir VietJetAir

110,000

Xem
Huế Hà Nội 15/10/14 VietJetAir VietJetAir

150,000

Xem
Huế Hà Nội 23/9/14 21:15 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

850,000

Xem
Huế Hà Nội 11/10/14 20:00 Vietnam Airlines Vietnam Airlines Thỏa thuận Xem
Huế Hà Nội 19/6/15 15:25 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

735,000

Xem
Huế Hà Nội 22/6/16 18:40 Vietnam Airlines Vietnam Airlines Thỏa thuận Xem
Huế Hà Nội 13/11/16 14:30 VietJetAir VietJetAir

900,000

Xem
Huế Hà Nội 12/12/16 VietJetAir VietJetAir

650,000

Xem
Huế Vé khứ hồi Hà Nội 23/12/16 14:20 VietJetAir VietJetAir

1,800,000

Xem
Huế Hà Nội 7/2/17 19:20 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

750,000

Xem
Huế Hà Nội 15/2/17 19:20 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,000,000

Xem
Huế Hà Nội 18/3/17 14:20 VietJetAir VietJetAir

1,000,000

Xem
Huế Hà Nội 26/3/17 14:20 VietJetAir VietJetAir

1,900,000

Xem
Huế Hà Nội 16/4/17 16:40 VietJetAir VietJetAir

1,100,000

Xem
Huế Hà Nội 14/5/17 VietJetAir VietJetAir

650,000

Xem
Huế Hà Nội 1/4/18 7:55 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

300,000

Xem
Huế Hà Nội 10/5/18 19:50 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,068,000

Xem
Huế Hà Nội 19/6/18 VietJetAir VietJetAir

700,000

Xem
Huế Hà Nội 6/6/18 VietJetAir VietJetAir

1,500,000

Xem
Huế Hà Nội 8/12/18 7:55 AM VietJetAir VietJetAir

400,000

Xem
Huế Hà Nội 31/12/18 16:50 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

970,000

Xem
Huế Hà Nội 27/8/18 13:00 VietJetAir VietJetAir

1,500,000

Xem
Huế Hà Nội 3/9/18 13:00 VietJetAir VietJetAir

1,900,000

Xem
Huế Hà Nội 5/12/18 7:55 AM VietJetAir VietJetAir

150,000

Xem
Huế Hà Nội 7/7/18 16:30 VietJetAir VietJetAir

1,300,000

Xem
Huế Hà Nội 21/6/18 10:30 AM Vietnam Airlines Vietnam Airlines

700,000

Xem
Huế Hà Nội 6/6/18 13:05 VietJetAir VietJetAir

1,500,000

Xem