Danh sách tin nhượng vé máy bay từ TP Hồ Chí Minh đi đến Hà Nội

Điểm đi Điểm đến Thời gian Hãng HK Giá nhượng  
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 5/4/19 14:55 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,350,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 16/5/19 7:00 AM VietJetAir VietJetAir

1,900,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 6/4/19 15:00 VietJetAir VietJetAir

3,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 6/4/19 15:00 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

4,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29/4/19 VietJetAir VietJetAir

1,800,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 5/4/19 5:30 AM VietJetAir VietJetAir

2,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 25/3/19 16:20 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

80,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 13/4/19 7:00 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

2,800,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 21/3/19 21:00 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 25/3/19 23:55 VietJetAir VietJetAir

600,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 1/4/19 16:00 VietJetAir VietJetAir

1,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 17/3/19 8:10 AM VietJetAir VietJetAir

2,710,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 15/3/19 8:00 AM VietJetAir VietJetAir

2,710,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 11/3/19 18:40 VietJetAir VietJetAir

700,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 9/3/19 21:25 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 11/3/19 22:00 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,897,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 20/2/19 11:00 AM Vietnam Airlines Vietnam Airlines

800,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 2/3/19 8:30 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

2,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 16/2/19 6:00 AM VietJetAir VietJetAir

1,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 25/2/19 11:00 AM VietJetAir VietJetAir

3,750,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 13/2/19 9:20 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,300,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 11/2/19 VietJetAir VietJetAir

2,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 3/2/19 16:00 VietJetAir VietJetAir

2,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 5/2/19 16:40 VietJetAir VietJetAir

100,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 1/2/19 7:00 AM VietJetAir VietJetAir

270,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 23/2/19 5:30 AM VietJetAir VietJetAir

250,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 28/1/19 20:50 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

2,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 3/2/19 19:00 VietJetAir VietJetAir

2,800,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 9/2/19 14:30 VietJetAir VietJetAir

1,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 11/2/19 22:50 VietJetAir VietJetAir

1,500,000

Xem