Danh sách tin nhượng vé máy bay từ TP Hồ Chí Minh đi đến Hà Nội

Điểm đi Điểm đến Thời gian Hãng HK Giá nhượng  
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29/4/19 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

800,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 20/4/19 5:10 AM VietJetAir VietJetAir

2,200,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26/4/19 22:45 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,540,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26/4/19 21:40 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 27/4/19 17:45 VietJetAir VietJetAir

3,100,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 15/4/19 6:10 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

850,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 20/4/19 5:30 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 18/4/19 10:00 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

600,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 16/5/19 8:30 AM Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,250,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 12/4/19 5:45 AM Bamboo Airways Bamboo Airways

1,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 13/4/19 7:05 AM VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26/4/19 14:10 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,700,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 12/4/19 19:05 VietJetAir VietJetAir

1,400,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 13/4/19 9:35 AM VietJetAir VietJetAir

1,600,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 11/5/19 5:30 AM VietJetAir VietJetAir

90,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 10/5/19 5:30 AM VietJetAir VietJetAir

90,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 6/4/19 9:35 AM VietJetAir VietJetAir

1,682,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 30/4/19 17:00 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,600,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 5/4/19 14:55 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,350,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 16/5/19 7:00 AM VietJetAir VietJetAir

1,900,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 6/4/19 15:00 VietJetAir VietJetAir

3,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 6/4/19 15:00 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

4,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29/4/19 VietJetAir VietJetAir

1,800,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 5/4/19 5:30 AM VietJetAir VietJetAir

2,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 25/3/19 16:20 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

80,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 13/4/19 7:00 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

2,800,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 21/3/19 21:00 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 25/3/19 23:55 VietJetAir VietJetAir

600,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 1/4/19 16:00 VietJetAir VietJetAir

1,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 17/3/19 8:10 AM VietJetAir VietJetAir

2,710,000

Xem