Danh sách tin nhượng vé máy bay từ TP Hồ Chí Minh đi đến Hà Nội

Điểm đi Điểm đến Thời gian Hãng HK Giá nhượng  
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 2/3/20 7:00 AM VietJetAir VietJetAir

300,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 13/2/20 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,750,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 15/2/20 7:50 AM VietJetAir VietJetAir

850,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 10/2/20 15:25 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,227,838

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26/1/20 16:00 VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 14/1/20 4:50 AM VietJetAir VietJetAir

2,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 26/1/20 VietJetAir VietJetAir

5,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 19/1/20 VietJetAir VietJetAir

3,400,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 12/1/20 Bamboo Airways Bamboo Airways

1,900,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 18/1/20 8:00 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

2,200,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 22/1/20 11:15 AM VietJetAir VietJetAir

6,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 14/2/20 7:30 AM VietJetAir VietJetAir

550,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 16/1/20 8:00 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

2,400,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 16/1/20 8:00 AM VietJetAir VietJetAir

2,400,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 22/1/20 20:00 VietJetAir VietJetAir

5,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 2/2/20 21:00 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

754,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 28/12/19 14:50 VietJetAir VietJetAir

2,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 8/1/20 7:00 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 5/1/20 9:20 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

800,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 25/12/19 8:00 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

900,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 6/2/20 22:40 VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 23/12/19 12:55 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 23/12/19 5:20 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,318,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 13/12/19 5:30 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26/1/20 5:10 AM VietJetAir VietJetAir

2,477,859

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 13/12/19 11:00 AM VietJetAir VietJetAir

1,800,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Hà Nội 7/12/19 11:30 AM VietJetAir VietJetAir

1,600,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 30/11/19 14:55 VietJetAir VietJetAir

893,900

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 20/11/19 15:00 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Hà Nội 13/11/19 15:00 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,000,000

Xem