Danh sách tin nhượng vé máy bay từ Hà Nội đi đến Kiên Giang

Điểm đi Điểm đến Thời gian Hãng HK Giá nhượng  
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 30/8/14 9:45 AM VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 31/8/14 10:55 AM VietJetAir VietJetAir

8,304,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 31/8/14 10:55 AM VietJetAir VietJetAir

7,500,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 6/10/14 7:30 AM Vietnam Airlines Vietnam Airlines Thỏa thuận Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 18/10/14 7:35 AM Vietnam Airlines Vietnam Airlines

3,400,000

Xem
Hà Nội Kiên Giang 10/10/14 Vietnam Airlines Vietnam Airlines Thỏa thuận Xem
Hà Nội Kiên Giang 13/10/14 7:30 AM Vietnam Airlines Vietnam Airlines Thỏa thuận Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 11/12/14 11:25 AM VietJetAir VietJetAir

129,300

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 22/11/14 11:50 AM VietJetAir VietJetAir

2,500,000

Xem
Hà Nội Kiên Giang 22/11/14 11:35 AM VietJetAir VietJetAir

2,500,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 30/12/14 VietJetAir VietJetAir

2,200,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 6/2/15 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

6,000,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 8/1/15 11:50 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

3,150,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 8/1/15 11:50 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

3,150,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 1/1/15 11:45 AM VietJetAir VietJetAir

3,196,000

Xem
Hà Nội Kiên Giang 13/1/15 11:30 AM VietJetAir VietJetAir

999,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 8/7/15 10:00 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines Thỏa thuận Xem
Hà Nội Kiên Giang 17/2/15 7:00 AM Vietnam Airlines Vietnam Airlines Thỏa thuận Xem
Hà Nội Kiên Giang 17/2/15 7:00 AM Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,370,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 21/2/15 11:50 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines Thỏa thuận Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 21/2/15 11:50 AM VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 21/2/15 11:50 AM VietJetAir VietJetAir

3,500,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 6/5/15 11:45 AM VietJetAir VietJetAir

1,800,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 6/5/15 11:35 AM VietJetAir VietJetAir

1,800,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 28/4/15 11:50 AM VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Hà Nội Kiên Giang 31/3/15 11:00 AM VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Hà Nội Kiên Giang 31/3/15 11:00 AM VietJetAir VietJetAir

500,000

Xem
Hà Nội Kiên Giang 31/3/15 11:00 AM VietJetAir VietJetAir

500,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 28/4/15 11:50 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

15,000,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 13/3/15 11:50 AM VietJetAir VietJetAir

3,950,000

Xem