Danh sách tin nhượng vé máy bay từ Hà Nội đi đến Kiên Giang

Điểm đi Điểm đến Thời gian Hãng HK Giá nhượng  
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 11/11/15 VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 5/11/15 12:30 VietJetAir VietJetAir

700,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 4/11/15 9:50 AM Vietnam Airlines Vietnam Airlines

6,600,000

Xem
Hà Nội Kiên Giang 20/11/15 7:00 AM VietJetAir VietJetAir

600,000

Xem
Hà Nội Kiên Giang 20/11/15 6:40 AM VietJetAir VietJetAir

600,000

Xem
Hà Nội Kiên Giang 20/11/15 6:40 AM VietJetAir VietJetAir

600,000

Xem
Hà Nội Kiên Giang 20/11/15 7:00 AM VietJetAir VietJetAir

600,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 19/11/15 12:30 VietJetAir VietJetAir

4,560,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 19/11/15 12:30 VietJetAir VietJetAir

4,560,000

Xem
Hà Nội Kiên Giang 20/11/15 7:00 AM VietJetAir VietJetAir

500,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 18/11/15 VietJetAir VietJetAir

1,100,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 8/1/16 16:15 VietJetAir VietJetAir

1,400,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 8/11/15 16:15 VietJetAir VietJetAir

1,400,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 8/1/16 16:15 VietJetAir VietJetAir

1,400,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 8/1/16 16:15 VietJetAir VietJetAir

1,400,000

Xem
Hà Nội Kiên Giang 23/12/15 12:30 VietJetAir VietJetAir

3,222,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 8/1/16 16:15 VietJetAir VietJetAir

2,000,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 8/1/16 16:15 VietJetAir VietJetAir

2,000,000

Xem
Hà Nội Kiên Giang 2/3/16 16:15 VietJetAir VietJetAir

700,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 18/12/15 12:30 VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Hà Nội Kiên Giang 23/12/15 VietJetAir VietJetAir

1,000,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 22/1/16 7:00 AM VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Hà Nội Kiên Giang 2/2/16 16:15 VietJetAir VietJetAir

3,710,000

Xem
Hà Nội Kiên Giang 2/2/16 16:15 VietJetAir VietJetAir

3,710,000

Xem
Hà Nội Kiên Giang 6/2/16 16:15 VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Hà Nội Kiên Giang 6/2/16 16:15 VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 9/3/16 14:55 VietJetAir VietJetAir

3,999,900

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 14/4/16 16:05 VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 14/4/16 16:05 VietJetAir VietJetAir

1,500,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi Kiên Giang 14/4/16 16:05 VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem