Danh sách tin nhượng vé máy bay từ Hà Nội đi đến TP Hồ Chí Minh

Điểm đi Điểm đến Thời gian Hãng HK Giá nhượng  
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 12/2/19 6:45 AM VietJetAir VietJetAir

3,500,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 20/2/19 22:00 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,680,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 14/2/19 8:40 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

3,000,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 12/2/19 13:15 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

3,700,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 12/2/19 13:15 VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 9/2/19 13:00 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

3,000,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 30/1/19 17:45 VietJetAir VietJetAir

3,200,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 3/2/19 14:55 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,800,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 8/2/19 21:15 VietJetAir VietJetAir

3,100,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 22/1/19 16:00 VietJetAir VietJetAir

1,500,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 6/2/19 8:15 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,500,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 10/2/19 14:20 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

3,600,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 10/2/19 14:20 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

3,600,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 20/2/19 22:00 VietJetAir VietJetAir

2,800,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 18/1/19 13:15 VietJetAir VietJetAir

700,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 8/2/19 8:40 AM VietJetAir VietJetAir

3,000,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 8/2/19 8:40 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

3,000,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 10/2/19 21:15 VietJetAir VietJetAir

3,000,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 14/1/19 14:55 VietJetAir VietJetAir

1,500,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 9/2/19 8:40 AM VietJetAir VietJetAir

3,100,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 20/1/19 16:05 VietJetAir VietJetAir

1,200,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi TP Hồ Chí Minh 20/1/19 6:30 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

219,500

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 16/1/19 21:35 VietJetAir VietJetAir

500,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 1/2/19 19:05 VietJetAir VietJetAir

3,300,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 10/2/19 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

3,450,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 13/1/19 20:10 VietJetAir VietJetAir

500,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 28/1/19 9:45 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

300,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 2/2/19 10:40 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

3,000,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 18/2/19 8:40 AM VietJetAir VietJetAir

1,500,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 7/1/19 21:30 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,150,000

Xem