Danh sách tin nhượng vé máy bay từ Hà Nội đi đến TP Hồ Chí Minh

Điểm đi Điểm đến Thời gian Hãng HK Giá nhượng  
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 30/8/19 17:30 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

800,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 28/8/19 20:00 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,500,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 28/8/19 20:00 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,500,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 28/8/19 20:00 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

3,000,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi TP Hồ Chí Minh 28/12/19 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

4,600,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 18/8/19 20:40 VietJetAir VietJetAir

1,054,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 25/8/19 19:35 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,200,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi TP Hồ Chí Minh 18/9/19 7:50 AM VietJetAir VietJetAir

2,000,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi TP Hồ Chí Minh 18/9/19 7:50 AM VietJetAir VietJetAir

2,000,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi TP Hồ Chí Minh 8/9/19 5:45 AM VietJetAir VietJetAir

1,320,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 18/8/19 8:15 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,400,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi TP Hồ Chí Minh 29/8/19 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,000,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi TP Hồ Chí Minh 13/8/19 15:45 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

2,500,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi TP Hồ Chí Minh 1/8/19 19:15 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

2,900,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 27/7/19 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

2,000,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi TP Hồ Chí Minh 23/7/19 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

3,000,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 4/7/19 20:00 VietJetAir VietJetAir

1,200,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 4/7/19 20:00 VietJetAir VietJetAir

1,477,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 5/7/19 16:30 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

2,145,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 22/6/19 8:00 AM Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,700,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi TP Hồ Chí Minh 1/7/19 8:50 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

2,800,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi TP Hồ Chí Minh 1/7/19 8:50 AM VietJetAir VietJetAir

2,800,000

Xem
Hà Nội Vé khứ hồi TP Hồ Chí Minh 13/6/19 5:45 AM VietJetAir VietJetAir

2,700,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 28/5/19 10:10 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,200,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 28/5/19 10:10 AM VietJetAir VietJetAir

1,200,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 19/6/19 19:00 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

700,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 10/7/19 15:25 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,100,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 18/8/19 14:30 VietJetAir VietJetAir

1,100,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 1/5/19 22:30 VietJetAir VietJetAir

1,000,000

Xem
Hà Nội TP Hồ Chí Minh 1/5/19 22:30 VietJetAir VietJetAir

1,000,000

Xem