TP Hồ Chí Minh: NHƯỢNG LẠI THẺ TẬP GYM Ở TOÀN HỆ THỐNG S'LIFE GYM

 • Người đăng: Phùng khánh phong
 • Thời gian đăng: 5 ngày trước 7:55
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
 • Giá nhượng vé: 13,000,000 (~ 553 USD)
 • Nội dung: 
  Vì công việc đột xuất chuyển công tác xa. Nên mình muốn nhượng lại thẻ tập s'life Gym (39 tháng).
  Full dịch vụ.
  Full tập toàn hệ thống với 12 chí nhánh.
  Em bán 13.000.000 (chi ra chỉ có 11.000/ngày)
 • Ảnh:
 • Địa chỉ: S'life Gym
 • Điện thoại liên hệ: 0364.609.663 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé khác mới nhất ở TP Hồ Chí Minh

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp

Ghi chú về TP Hồ Chí Minh: NHƯỢNG LẠI THẺ TẬP GYM Ở TOÀN HỆ THỐNG S'LIFE GYM

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết TP Hồ Chí Minh: NHƯỢNG LẠI THẺ TẬP GYM Ở TOÀN HỆ THỐNG S'LIFE GYM nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé khác hoặc Vé khác chợ đen.