TP Hồ Chí Minh: Nhượng vé Diamond Fitness Center (3tr8 - 12 tháng)

 • Người đăng: Phạm Thị Ngọc Hồng
 • Thời gian đăng: 13/02/20 13:19
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
 • Giá nhượng vé: 3,800,000 (~ 162 USD)
 • Nội dung: 
  12 tháng (có 3-5 buổi PT hướng dẫn ngày đầu)
  Chi nhánh Tân Định
  Gym + Bơi + Dance + Yoga
 • Ảnh:
 • Địa chỉ: 29 Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại liên hệ: 0393.638.201 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé khác mới nhất ở TP Hồ Chí Minh

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp

Ghi chú về TP Hồ Chí Minh: Nhượng vé Diamond Fitness Center (3tr8 - 12 tháng)

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết TP Hồ Chí Minh: Nhượng vé Diamond Fitness Center (3tr8 - 12 tháng) nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé khác hoặc Vé khác chợ đen.