TP Hồ Chí Minh: KHÓA HỌC IELTS FIGHTER B

 • Người đăng: Thân Nguyễn Tấn Sơn
 • Thời gian đăng: 21/05/20 14:55
 • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
 • Giá nhượng vé: Thỏa thuận
 • Nội dung: 
  Mình cần chuyển nhượng khóa học IELTs Fighter B tại trung tâm IELTS FIGHTER trên đường 3/2 quận 10
  Mục tiêu khóa học ( 7.0-.75)
  Mục tiêu đầu vào (6.0 ) hoặc kiểm tra đầu vào tại trung tâm
 • Ảnh:
 • Địa chỉ: 350 đường 3/2 - Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại liên hệ: 0944.844.737 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé khác mới nhất ở TP Hồ Chí Minh

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp

Ghi chú về TP Hồ Chí Minh: KHÓA HỌC IELTS FIGHTER B

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết TP Hồ Chí Minh: KHÓA HỌC IELTS FIGHTER B nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé khác hoặc Vé khác chợ đen.