Toàn quốc: Đêm nhạc Phú Quang - Đoàn Chuẩn Hà Nội phố 17/07/2021

 • Người đăng: Đặng VÅ© Tuấn
 • Thời gian đăng: 24/06/21 14:08
 • Địa điểm: Toàn quốc
 • Giá nhượng vé: 1,000,000 (~ 43 USD)
 • Nội dung: 
  lịch dời từ 18/06 sang 17/07/2021 nên mình không đi được
  A09 tầng 3 Nhà hát lớn Hà Nội
  Nghệ sĩ: Thanh Lam, Tùng Dương, Tấn Minh, Khánh Linh, Minh Chuyên
 • Ảnh: Ảnh Đêm nhạc Phú Quang - Đoàn Chuẩn Hà Nội phố 17/07/2021
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại liên hệ: 0917.941.996 Gọi điện (click)
 • Email: th2eclipse@gmail.com
 
 

Vé ca nhạc mới nhất

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp

Ghi chú về Toàn quốc: Đêm nhạc Phú Quang - Đoàn Chuẩn Hà Nội phố 17/07/2021

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết Toàn quốc: Đêm nhạc Phú Quang - Đoàn Chuẩn Hà Nội phố 17/07/2021 nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé ca nhạc hoặc Vé ca nhạc chợ đen.