Quảng Nam: TRUYỆN NGẮN live concert - Hội An của HÀ ANH TUẤN

 • Người đăng:
 • Thời gian đăng: 05/09/19 10:23
 • Địa điểm: Quảng Nam
 • Giá nhượng vé: 2,300,000 (~ 98 USD)
 • Nội dung: 
  1 vé THƯƠNG EM đêm diễn ngày 14/9/2019, giá 2.300.000 VND.
 • Ảnh:
 • Địa chỉ: Note: vé nhận tại cổng đêm diễn.
 • Điện thoại liên hệ: 0936.442.452 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé ca nhạc mới nhất ở Quảng Nam

Ghi chú về Quảng Nam: TRUYỆN NGẮN live concert - Hội An của HÀ ANH TUẤN

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết Quảng Nam: TRUYỆN NGẮN live concert - Hội An của HÀ ANH TUẤN nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé ca nhạc hoặc Vé ca nhạc chợ đen.