Nghệ An: Vé Ca nhạc Ngọc Sơn

 • Người đăng: Long
 • Thời gian đăng: 18/01/19 11:43
 • Địa điểm: Nghệ An
 • Giá nhượng vé: Thỏa thuận
 • Nội dung: 
  Hiện tại em đang có cặp vé của ca sỹ ngọc sơn. Do có việc không đi được cần nhượng lại. Ai có nhu cầu đi xem hoặc tặng người thân liên hệ em: 0816695327
 • Ảnh: Ảnh Vé Ca nhạc Ngọc Sơn
 • Địa chỉ: Tp. Vinh, nghệ an
 • Điện thoại liên hệ: 0816.695.327 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé ca nhạc mới nhất

1

Ghi chú về Nghệ An: Vé Ca nhạc Ngọc Sơn

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết Nghệ An: Vé Ca nhạc Ngọc Sơn nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé ca nhạc hoặc Vé ca nhạc chợ đen.