Hải Phòng: Mình cần pass cặp vé Concert Hà Anh Tuấn 02/04, hạng Suit, Khu K, số ghế E34+E35

 • Người đăng: Mr Dũng
 • Thời gian đăng: 20/03/21 18:29
 • Địa điểm: Hải Phòng
 • Giá nhượng vé: 5,000,000 (~ 213 USD)
 • Nội dung: 
  1 vé full quà, 1 vé chỉ còn hộp và vi vì mình đã dùng khẩu trang.
 • Ảnh:
 • Địa chỉ: Hai Phong
 • Điện thoại liên hệ: 0934.371.199 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé ca nhạc mới nhất

1

Ghi chú về Hải Phòng: Mình cần pass cặp vé Concert Hà Anh Tuấn 02/04, hạng Suit, Khu K, số ghế E34+E35

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết Hải Phòng: Mình cần pass cặp vé Concert Hà Anh Tuấn 02/04, hạng Suit, Khu K, số ghế E34+E35 nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé ca nhạc hoặc Vé ca nhạc chợ đen.