Hà Nội: Bán 01 vé vở ballet Giselle 14h30 ngày 12/06/2019 hoặc đổi 01 vé tương đương lúc 19h30

 • Người đăng: Nguyễn Hải Sơn
 • Thời gian đăng: 11/06/19 9:23
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Giá nhượng vé: Thỏa thuận
 • Nội dung: 
  Bán 01 vé vở ballet Giselle 14h30 ngày 12/06/2019 hoặc đổi 01 vé tương đương lúc 19h30 vì muốn xem 2 lần
 • Ảnh:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại liên hệ: 0813.161.820 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé ca nhạc mới nhất ở Hà Nội

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp

Ghi chú về Hà Nội: Bán 01 vé vở ballet Giselle 14h30 ngày 12/06/2019 hoặc đổi 01 vé tương đương lúc 19h30

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết Hà Nội: Bán 01 vé vở ballet Giselle 14h30 ngày 12/06/2019 hoặc đổi 01 vé tương đương lúc 19h30 nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé ca nhạc hoặc Vé ca nhạc chợ đen.