Danh sách tin nhượng vé máy bay từ Gia Lai

Điểm đi Điểm đến Thời gian Hãng HK Giá nhượng  
Gia Lai TP Hồ Chí Minh 5/3/17 11:15 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines Thỏa thuận Xem
Gia Lai TP Hồ Chí Minh 14/3/17 19:25 VietJetAir VietJetAir

340,000

Xem
Gia Lai Hà Nội 18/3/17 17:05 VietJetAir VietJetAir

1,200,000

Xem
Gia Lai TP Hồ Chí Minh 2/1/18 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,000,000

Xem
Gia Lai TP Hồ Chí Minh 2/1/18 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,000,000

Xem
Gia Lai TP Hồ Chí Minh 5/4/18 19:50 VietJetAir VietJetAir

1,000,000

Xem
Gia Lai TP Hồ Chí Minh 5/4/18 19:50 VietJetAir VietJetAir

1,000,000

Xem
Gia Lai Hà Nội 29/5/18 9:45 AM Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,030,000

Xem
Gia Lai Hà Nội 26/10/18 8:10 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

650,000

Xem
Gia Lai TP Hồ Chí Minh 25/10/18 11:05 AM Vietnam Airlines Vietnam Airlines

700,000

Xem
Gia Lai Hà Nội 26/10/18 8:10 AM VietJetAir VietJetAir

650,000

Xem
Gia Lai TP Hồ Chí Minh 14/8/18 19:30 VietJetAir VietJetAir

700,000

Xem
Gia Lai TP Hồ Chí Minh 30/6/18 19:25 VietJetAir VietJetAir

1,300,000

Xem
Gia Lai Hà Nội 27/4/18 8:30 AM VietJetAir VietJetAir

1,000,000

Xem
Gia Lai TP Hồ Chí Minh 5/4/18 19:50 VietJetAir VietJetAir

1,000,000

Xem
Gia Lai Nghệ An 10/4/18 9:45 AM VietJetAir VietJetAir

2,120,000

Xem
Gia Lai Nghệ An 31/3/18 11:15 AM VietJetAir VietJetAir

2,120,000

Xem
Gia Lai TP Hồ Chí Minh 31/3/18 17:45 VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Gia Lai TP Hồ Chí Minh 25/2/18 20:10 VietJetAir VietJetAir

1,700,000

Xem
Gia Lai Nghệ An 20/2/18 10:00 AM VietJetAir VietJetAir

1,470,000

Xem
Gia Lai TP Hồ Chí Minh 20/1/18 15:20 VietJetAir VietJetAir

400,000

Xem
Gia Lai Hà Nội 9/1/18 20:10 VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Gia Lai Hải Phòng 19/12/17 12:40 VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
Gia Lai Hà Nội 4/12/17 10:40 AM VietJetAir VietJetAir

900,000

Xem
Gia Lai Hải Phòng 25/11/17 12:15 VietJetAir VietJetAir

1,800,000

Xem