Danh sách tin nhượng vé máy bay từ TP Hồ Chí Minh đi đến Thanh Hóa

Điểm đi Điểm đến Thời gian Hãng HK Giá nhượng  
TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa 16/6/15 12:10 Vietnam Airlines Vietnam Airlines Thỏa thuận Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Thanh Hóa 28/6/15 9:00 AM VietJetAir VietJetAir

8,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Thanh Hóa 28/6/15 9:00 AM VietJetAir VietJetAir

8,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Thanh Hóa 7/7/15 11:00 AM VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa 16/11/15 VietJetAir VietJetAir

350,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa 18/11/15 11:30 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

600,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Thanh Hóa 21/9/15 11:00 AM VietJetAir VietJetAir

500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa 10/11/15 9:00 AM VietJetAir VietJetAir

490,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa 3/10/15 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,400,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Thanh Hóa 15/9/15 9:00 AM VietJetAir VietJetAir

800,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Thanh Hóa 17/10/15 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,600,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa 22/9/15 11:00 AM VietJetAir VietJetAir Thỏa thuận Xem
TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa 23/9/15 11:30 AM Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines Thỏa thuận Xem
TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa 1/10/15 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines Thỏa thuận Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Thanh Hóa 3/12/15 11:00 AM VietJetAir VietJetAir

326,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Thanh Hóa 3/2/16 14:15 VietJetAir VietJetAir

6,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Thanh Hóa 3/2/16 14:15 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

6,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa 11/11/15 14:20 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

1,580,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa 3/2/16 14:00 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

6,935,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa 18/11/15 14:25 VietJetAir VietJetAir

1,760,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa 24/12/15 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines Thỏa thuận Xem
TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa 24/12/15 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa 20/12/15 11:25 AM Vietnam Airlines Vietnam Airlines

1,000,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa 20/12/15 11:25 AM Vietnam Airlines Vietnam Airlines

900,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa 3/12/15 12:55 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

700,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa 3/12/15 12:55 Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines

500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Thanh Hóa 5/2/16 Vietnam Airlines Vietnam Airlines

3,300,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Thanh Hóa 5/2/16 VietJetAir VietJetAir

3,600,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Thanh Hóa 3/2/16 14:15 VietJetAir VietJetAir

6,500,000

Xem
TP Hồ Chí Minh Vé khứ hồi Thanh Hóa 3/2/16 14:15 VietJetAir VietJetAir

6,500,000

Xem