Toàn quốc: Chuyển nhượng thẻ kèm PT tại Diamond Gym

 • Người đăng: Thúy Ngân
 • Thời gian đăng: 20/11/21 8:49
 • Địa điểm: Toàn quốc
 • Giá nhượng vé: 50,000,000 (~ 2128 USD)
 • Nội dung: 
  Gói thẻ tập member 2 năm với hơn 120 buổi tập PT với giá 57.000.000 nhượng lại với giá 50.000.000
 • Ảnh:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại liên hệ: 0962.178.471 Gọi điện (click)
 • Email:
 
 

Vé khác mới nhất

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp

Ghi chú về Toàn quốc: Chuyển nhượng thẻ kèm PT tại Diamond Gym

Theo điều khoản của nhuongve.info, chúng tôi có thể xóa hoặc ẩn bài viết Toàn quốc: Chuyển nhượng thẻ kèm PT tại Diamond Gym nếu thông tin không trung thực, thông tin lừa đảo hoặc là tin đăng của Cò Vé khác hoặc Vé khác chợ đen.